La Garriga - Corpus 2024

Torre de Calella de Palafrugell

Aquesta torre de planta circular atalussada, que conserva un matacà defensiu i està coronada amb merlets, està situada a la denominada punta de la Torre, i prop de la punta de Canons, topònims relacionats clarament amb la construcció d’aquest baluard.

El 28 de juny del 1597 el batlle general de Catalunya, Marc Antoni Montsuar i d’Arinyó, va donar permís per construir una torre entre Calella i Llafranc per defensar-se dels atacs dels pirates i defensar els ports: “... concedir·vos llicèntia y plena facultat y permís que, incorriment de pena alguna, poguésseu e vos fos lícit y permès, atteses les causes tant justes, de poder construir y edifficar, entre los dits ports de Calella y de Llafranch y en aquella part de dits ports a vos ben vista, una torra rodona eo fortalesa o altre a ells ben vista per la tuyció y deffensa de dits ports e expulció de dits pirates, lladres e mals homens la qual supplicatió per nos benignament oyda (...) Y en aquella pugau e us sia lícit y permès tenir qualsevol género de armes, ço és, artilleria, versos, mosquets, arcabussos, ballestes, scopetes y altre qualsevol género de armes, per la guarda e deffentió de aquella, y perquè ab més facilitat pugau deffensar los vexells ab les mercaderies que aportaran, que entraran en aquells ports, de dits moros, pirates, lladres y altres enemics. Y los mariners, pescadors y altres que per allí se troberan se puguen retirar y enclourer dins dita torra y allí salvar ses persones...

Els habitants del terme van participar en la seva construcció i van aportar els guanys obtinguts pel treball de pescar en dies festius que van portar a terme amb el corresponent permís episcopal.

Palafrugell - Torre de Calella
Palafrugell - Torre de Calella
Palafrugell - Torre de Calella

Tal i com se’ns informa a http://palatiofrugelli.blogspot.com: “El dia 23 d’abril de 1597 es produí una incursió de pirates a Calella, dues fragates desembarcaren al Port Pelegrí i se’n dugueren disset homes captius. Novament aquell mateix any, durant el mes d’agost, es repetí una nova ràtzia, que relata en un memorial el jurat Montserrat Fina:

Vuy, a vint-i-tres del mes de agost de l’ayn 1597, són vinguts dos fragatas de moros a Caleya. Són-sa desembarcats al port Palagrí, a la riera d’en Grasot, y són-se’n anats. Per darrera de les botigas de dit port. Són anats fins a la font. Àn presos deseset omes Cristians y morts dos, nefrat molts. Àn-i mort un moro.”

Una crònica escrita al mateix memorial ens informa com el dia 4 de setembre de 1605, es produeix una nova incursió de pirates a Calella, aquell dia desembarquen quatre fragates al sud del Cap Roig i s’encaminaren al Puig Robí a prendre els que feien guàrdia. La major de dites fragates tenia setze bancs remers. Se’n dugueren tres homes de Mont-ràs captius, Esteva Barrull, masover d’en Brugarol, un fill de Montserrat Rosich i un mosso d’en Vidal Teixidor d’origen francès. En Says, que estava desvetllat es pogué escapar.

El dia 25 d’agost de 1622 Garau Gorgoll de Canyelles s’estableix a la Torre per fer de vigilant, cobra vint-i-cinc rals cada mes. Montserrat Fina, com a jurat de la vila, fa inventari d’existències, la pólvora pesa una roba i mitja i tres lliures. Les pilotes (bales per disparar amb arcabús) vuit lliures i mitja. Les armes son quatre arcabussos, tres bombardes i una caixa de metxes.

L’any 1628 era torrer de Calella Miquel Bargalló. El dia 22 de maig de 1628 es produí un combat contra els sarrains en el mateix port de Calella. El mes de setembre a la platja de Llafranc foren apresats 12 corsaris i empresonats a la torre presó de la vila. Es pagaren dues lliures a na Pagesa, muller de Gabriel Pagès, nunci que fou d’esta vila per los treballs que prengué en donar de menjar als moros i tenir-los en guarda tot lo temps, durant dos mesos”

Palafrugell - Torre de Calella
Palafrugell - Torre de Calella

No només actuava com a punt de vigilància sinó també com de defensa en disposar d’artilleria; tardanament, l'any 1782 moriren cinc persones dalt de la torre en explotar un dels tres canons que hi havia.

A la porta inferior de perfil rectangular i que serveix actualment d'accés, hi apareix la data del 1836; a la finestra superior que fou l’accés original hi ha inscrit l'any 1599 i el monograma IHS.

Fou utilitzada ocasionalment com a presó fins al segle XVII Es té constància per exemple com encara l'any 1757 hi foren portats alguns dels pirates capturats davant el Cap Roig pel patró mataroní J.B. Balansó.

 

Fires, Festes i Activitats

Visita els Pobles i Ciutats de Catalunya

Omple almenys un camp, la resta els pots deixar buits
Palafrugell - Ajuntament
Vols rebre els nostres butlletins
Facebook Festacatalunya
Instagram
Municipis senyalitzats amb QR. Visita autoguiada
A cau d�orella
amic, mitjans d�informació i comunicació OJD 
Festacatalunya · Tel. 938046359
Contactar · crèdits · avís legal · Mapa Web