Amposta - Festival de Food Trucks 2024
Maials - Trobada de Gegants 2024

Església de Sant Miquel de la Cava a Deltebre

L'església de Sant Miquel de la Cava és de planta basilical d'una sola nau amb capelles laterals que conflueixen cap a l'absis de secció semicircular. Malgrat que els materials utilitzats són pobres i els murs són d’obra vista, no obstant, a l'exterior s'aconsegueixen uns magnífics afectes estètics donats per l'alternança i disposició de les rajoles.

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava

Junt a la façana hi trobem el campanar de secció quadrada. La seva construcció és molt tardana, doncs forma part del pla "Regiones Devastadas" en que tots els fidels del Delta devien tenir església. El maig de 2018 amb motiu de la celebració dels 200 anys de la parròquia va instal·lar-se una quarta campana, anomenada Fàtima, en honor de la mare de Déu, fosa a França, de bronze i d'uns 420 kg de pes.

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava


A l’interior es conserven un conjunt excepcional de relíquies de sants contemporanis.

Carlo Acutis va néixer a Londres el 3 de maig de 1991 i va morir a Monza el 12 d'octubre de 2006. El febrer de 2020 l’Església va certificar un miracle atribuït a Carlo, motiu pel qual fou lloc beatificat el 10 d'octubre de 2020 a Assis. Es presentà una urna que contenia com a relíquia el cor del nou beat i es decretà que la seva memòria se celebrés cada any el 12 d'octubre. El seu cos està exposat aparentment incorrupte a la basílica de Sant Francesc d’Assis. De tota manera el bisbe d’Assis monsenyor Domenico Sorrentino va aclarir que en el moment de l’exhumació, el 23 de gener de 2019 el cos de Carlo es trobava en un estat normal de transformació post mortem. Va ser tractat amb tècniques de conservació que habitualment es practiquen per tal d’exposar els cossos dels beats i sants per a la veneració dels fidels; es va reconstruir la cara amb una màscara de silicona i es va recuperar el cor per convertir-lo en relíquia.

Un quadre certifica la’autenticitat de la relíquia: “Universis et singulis praesentes Litteras inspecturis fidem facimus ac testamur: Nos accepisse ec authenticis locis, vi muneris Nostri, particulam. Ex capillis Beatus CAROLI ACUTIS, eamque, legitime recognitam, reverenter collocavisse, in theca ex metallo rotundae formae, unico crystallo munita, necnon bene clausa, ac funiculo serico rubri coloris interius colligata, et sigillo praefati Instituti obsignata. In quorum fidem has Litteras, manu Nostra subscriptas sigiloque. Nostro munitas, concedimus. Assissi 19 luglio 2021.
Donem crèdit a tothom i a tots els qui inspeccionen les cartes presents i testimonien: que hem rebut, i autèntics llocs, en virtut del nostre servei, una partícula dels cabells del beat CAROLI ACUTIS, i que, havent estat reconegut legalment, el va posar amb reverència en una caixa metàl·lica de forma rodona, protegida per un sol cristall, i ben tancada, i lligada per dins amb un cordó de seda vermella, i segellada amb el segell de l'esmentat Institut. En la fe del qual segelles aquestes cartes, signades amb la nostra mà. En la nostra defensa, concedim. Assis el 19 de juliol de 2021.”

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Beat Caroli Acutis
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Beat Caroli Acutis

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Beat Caroli Acutis
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Beat Caroli Acutis
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Beat Caroli Acutis
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Beat Caroli Acutis

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Beat Caroli Acutis
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Beat Caroli Acutis
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Joan Pau II
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Joan Pau II

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Joan Pau II
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Joan Pau II
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Joan Pau II
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Joan Pau II

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Joan Pau II
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Joan Pau II


Karol Józef Wojtyla va néixer a Polònia el 18 de maig de 1920 i va morir a la Ciutat del Vaticà, el 2 d'abril de 2005). Va exercir de Papa de l'Església Catòlica Romana com Joan Pau II, entre 1978 i 2005. Entre alguns catòlics és anomenat "sant Joan Pau el Gran”. Durant el seu pontificat, el Papa Joan Pau II va visitar 129 països, fent més d’un milió de quilòmetres. Va ser considerat conservador sobre doctrina i qüestions relacionades amb la reproducció sexual humana i l'ordenació de dones. Va continuar declarant que l'anticoncepció, l'avortament i els actes homosexuals eren greus. Va condemnar oficialment aspectes de la teologia de l'alliberament. Per altra banda va acceptar la teoria de l’evoluació humana i va mantenir una actitud molt oberta i dialogant amb altres religions. Políticament va ser un oponent franc a les dictadures militars, a l'apartheid de Sud-àfrica i un oponent franc de la pena de mort. També va ser un instrument decisiu en la caiguda del comunisme a Europa Central i Oriental.

L’any 2005 fou nomenat Servent de Déu; el 2009 Venerable; el 2011 beat, nomenat per Benet XVI. El 27 d’abril de 2014. el Papa Francesc el nomenà sant. En la missa de canonització del papa Joan Pau II, que va comptar amb la presència del papa emèrit Benet XVI, també es va canonitzar al Papa Joan XXIII.

Un quadre certifica l'autencitat de la relíquia: "ANGELUS. SS.mi DOMINI NOSTRI PAPAE VICARIUS GENERALIS  Cardinalis DE DONATIS  Romanae Curiae Eiusque Districtus Iudex Ordinarius, etc. Universis et singulis praesentes litteras inspecturis, fidem facimus ac testamur Nos, ad maiorem Dei gloriam Eiusque Sanctorum venerationem, recognovisse has particulas ex capillis sancti Ioannis Pauli II Pontificis et Confessoris easdem reverenter collocavisse in theca metallica deaurat rotundae formae, bene clausa, funicolo rubri coloris colligata et sigillo nostra signata, atque tradidisse cum facultate in Eccl. Paroex. Sacti Michaelis Archangeli, Dioecesis Dertosensis retinendi et publicae fidelium vererationi exponendi, ad normam iuris canonici. In quorum fidem has litteras testimoniales,a Nobis vel ab aliol Praelato Apostolica Auctoritate a Nobis delegato subscriptas nostroque sigillo munitas, expedire mandavimus. Romae, ex Aedibus Vicariatus, Die XXX Mensis Ianuarii Anno Domini MMXX. Reg Nº 05/2020.
ÀNGELUS LA SEVA SANTEDAT NOSTRE SENYOR PAPA, VICARI GENERAL, CARDENAL SOBRE LES DONACIONS DE LA CÚRIA ROMANA I EL SEU JUGE DE DISTRICTE ORDINARI, etc. Després d'inspeccionar les cartes presents a tots i a cada individu, donem la nostra fe i testifiquem que nosaltres, per a la major glòria de Déu i la veneració dels seus sants, vam reconèixer aquestes partícules dels cabells de Sant Joan Pau II, Papa i Confessor, i reverentment les posà en una caixa metàl·lica daurada de forma rodona, ben tancada, lligada amb una corda vermella i segellada amb el nostre segell, i havent lliurat amb la facultat a l’Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel, Diòcesis de Tortosa, i exposar el públic a la veneració dels fidels, segons la norma del dret canònic. En la fe del qual hem ordenat aquestes cartes de testimoni, signades per nosaltres o per una altra Autoritat Apostòlica Prelat per nosaltres delegada, i protegides pel nostre segell. Roma, de la Casa Vicaria, el dia 30 de gener de l'any 2020. Reg Nº 05/2020."

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - San Pio de Pietrelcina
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - San Pio de Pietrelcina
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - San Pio de Pietrelcina
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - San Pio de Pietrelcina

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - San Pio de Pietrelcina
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - San Pio de Pietrelcina
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - San Pio de Pietrelcina
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - San Pio de Pietrelcina


El pare Pius de Pietrelcina –en referència al poble on va néixer-, fou un sacerdot caputxí catòlic italià que va morir l’any 1968. Primer fou declarat beat per Joan Pau II el 2 de maig de 1999 i canonitzat després, el 16 de juny de 2002, pel mateix papa. En vida ja despertava una gran veneració basada en la creença de la seva capacitat per curar les malalties; s’explica també que es va dedicar de forma important a confessar als fidels, tasca que l’ocupava fins a catorze hores diàries. El pare Pius presentava uns estigmes que va tenir entre 1918 i 1968 a les mans, als peus i costat –a l’igual que Jesús- i que li sagnaven especialment mentre deia la missa; les persones que el van conèixer afirmaven que desprenien un olor profund a flors. S’afirma també que tenia el do de la bilocació, és a dir, estar present en dos o més llocs al mateix temps, sempre per predicar la paraula de Déu o per sanar a algun malalt. El cos del pare Pius va ser exhumat el 20 d'abril de 2008 i es pot venerar públicament a  la cripta de l'església de Santa Maria delle Grazie, a San Giovanni Rotondo.

Un quadre certifica l'autencitat de la relíquia: "Il pezzeto di panno incloso en questa teca è RELIQUIA AUTENTICA in quanto parte di una pezzuola utilizzata da San Pio Pietrelcina per astergere la piaga del costato. In fede. Foggia, 5 maggio 2010. Francesco D. Colacelli. Ministro Provinciale OFM Cap.
El tros de tela inclòs en aquest cofre és una AUTÈNTICA RELIQUIA ja que forma part d'un drap que utilitzava San Pio Pietrelcina per netejar la ferida del seu costat. En la fe. Foggia, 5 de maig de 2010. Francesco D. Colacelli. Conseller Provincial OFM Cap."

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Teresa de Calcula
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Teresa de Calcula
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Teresa de Calcula
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Teresa de Calcula


La Mare Teresa de Calcuta, nascuda l’any 1910, de nom secular Agnès Gonxha Bojaxhiu, fou una monja catòlica d'ètnia albanesa. El 7 d'octubre de 1950, va fundar la congregació de les Missioneres de la Caritat per “cuidar els famolencs, els nus, els que no tenen llar, els lesionats, els cecs, els leprosos, tota aquesta gent que se sent inútil, no estimada o desprotegida per la societat, gent que s'ha convertit en una càrrega per a la societat i és rebutjada per tots”.

Va ser canonitzada el 4 de setembre de 2016 pel Papa Francesc. Anteriorment, el 19 d’octubre de 2003, el Papa Joan Pau II l’havia beatificat El miracle aprovat per Francesc i necessari perquè la beata Mare Teresa pugés als altars és la curació científicament inexplicable d’un home brasiler l’any 2008; l’home tenia un tumor maligne en el cervell i es trobava en estat terminal.

Va obtenir el Premi Nobel de la Pau de 1979 i el més elevat guardó civil de l'Índia, el Bharat Ratna, el 1980, per la seva tasca humanitària.

Un quadre certifica l'autencitat de la relíquia:"CAUSAE CANONISATIONIS TERESIAE A CALCUTA POSTULATOR. Testor hanc thecam metallicam rotundaeu formae, bene clausam, textili rubri coloris ornatam, et sigillo meo signatam veras relíquies ex capillis Teresiae a Calcutta. Virginis atque Fundatricis Congregationum Missionariorum a Caritate continere. In quòrum fidem has litteras testimoniales a me subscriptas sigilloque meo munitas concedo. Rome, September 05, 2016. Fr. Brian Kolodiejchuch, M.C. Postulator.
CAUSA DE LA CANONITZACIÓ DE TERESA DE CALCUTA. Testifico que aquesta caixa metàl·lica de forma rodona, ben tancada, decorada amb tela vermella, i segellada amb el meu segell, és una autèntica relíquia dels cabells de Teresa de Calcuta. A la Mare de Déu i Fundadora de les Congregacions Missioneres per ser restringides per la Caritat. En la fe del qual concedeixo aquestes cartes de testimoni signades per mi i protegides pel meu segell. Roma, 05 de setembre de 2016. P. Brian Kolodiejchuch, M.C. Postulador."

El 18 de maig de 2020 es va beneir a Sant Miquel aquest reliquiari de Santa Teresa de Calcuta.

Curiositats
En un dels laterals del temple i davant la pica baptismal, trobem l'armari dels Sants Olis on es guarden les crismeres, tres recipients que contenen el crisma o oli consagrat i utilitzat en el Baptisme, la Confirmació, l’Extremuncio i l’Ordenació Sacerdotal, així com en diverses consagracions i benediccions. Es tracta d’uns ungüents aromàtics fets d’una barreja d’olis i perfums, que desprenen “l’olor de Crist” i que ens condueix dins la seva Església. Han estat consagrats pel Bisbe en la missa crismal que es celebra el dilluns sant i que es reparteixen per les parròquies del bisbat cada any.

Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Oleum Crisma, Oleum Infirmorum, Oleum Sanctum
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Oleum Crisma, Oleum Infirmorum, Oleum Sanctum
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Oleum Crisma, Oleum Infirmorum, Oleum Sanctum
Deltebre - Església de Sant Miquel de la Cava - Oleum Crisma, Oleum Infirmorum, Oleum Sanctum


Es diferencien per la seva inscripció OC ("Oleum Catechumenorum"), OS ("Oleum Sanctum”), OI ("Oleum Infirmorum") i SC (“Sanctum Crisma”). Com era costum en època barroca, l’armari està rematat per una creu.
 
Població: Deltebre

Fires, Festes i Activitats

Visita els Pobles i Ciutats de Catalunya

Omple almenys un camp, la resta els pots deixar buits
Deltebre - Ajuntament
Vols rebre els nostres butlletins
Facebook Festacatalunya
Instagram
Municipis senyalitzats amb QR. Visita autoguiada
A cau d�orella
amic, mitjans d�informació i comunicació OJD 
Festacatalunya · Tel. 938046359
Contactar · crèdits · avís legal · Mapa Web