Cases modernistes d'Amposta

A l’avinguda de la Ràpita, al carrer de la Victòria, al carrer de Sant Joan i a l’avinguda Sant Jaume trobarem la major part dels edificis modernistes de la ciutat (casa Fàbregues, casa Morales-Talarn, casa Macià, casa Palau Fàbregas, casa del Notari, casa Miralles, casa Enric Ramon...).

Amposta - Casa d'Enric Ramon
Amposta - Casa d'Enric Ramon
Amposta - Casa Fàbregas
Amposta - Casa Fàbregas

La casa d’Enric Ramon fou promoguda per aquest tècnic de molins que anà a treballar a Amposta. A la planta baixa hi havia industrials dependències relacionades amb l’arròs(oficines, bàscules, magatzem de l'arròs blanc o llotja, magatzem per a l'arròs amb closca i espai de la maquinària del molí a vapor). La resta era un edifici d'habitatges. L’únic element diferenciador és el mirador del pis situat a la cantonada i que està recolzat per una mena de gran mènsula circular profusament esculpida amb motius florals, flanquejada per dues mènsules. Actualment l’edifici resta desocupat.
Amposta - Casa Fàbregas
Amposta - Casa Fàbregas
Amposta - Casa Fàbregas
Amposta - Casa Fàbregas

La casa Fàbregas, de planta baixa i dos pisos, amb un petit cos elevat a la teulada de forma prismàtica i amb coberta plana, presenta una gran simetria descompensada només a l’esquerra. Cal destacar la ornamentació que envolta les obertures i especialment el tractament que rep la obertura central del pis superior flanquejada per pilastres que es perllonguen a la balustrada del terrat. En aquest espai sobresurten els plafons esgrafiats florals i dos medallons amb la data de construcció AÑO/1914.
Amposta - Casa Fàbregas
Amposta - Casa Fàbregas
Amposta - Casa Fàbregas
Amposta - Casa Fàbregas
Amposta - Casa Fàbregas
Amposta - Casa Fàbregas

La casa López Soler o casa del Notari és un edifici d'habitatges de planta baixa i tres pisos (4 a la part posterior de la casa) amb coberta plana. El que més destaca de tot l’edifici és la façana, de simetria central, amb tres registres o pisos dels quals destaca l’últim que és més tardà i fet de maó.
Amposta - Casa López i Soler o Casa del Notari
Amposta - Casa López i Soler o Casa del Notari
Amposta - Casa López i Soler o Casa del Notari
Amposta - Casa López i Soler o Casa del Notari

L’emmarcament superior de les obertures del primer pis entre les quals hi ha decoració esgrafiada fan de mènsules esculpides del gran balcó del segon pis al qual donen dues obertures amb voluminosos emmarcaments superiors i amb bandes esgrafiades entre obertures. El tercer pis presenta tres finestres geminades, o sia sis obertures amb arc de quasi mig punt i columnes de voluminosos capitells fets de flors. Per damunt s’alça el capcer amb rellevants esgrafiats i elements verticals que són una prolongació dels del tercer pis.
Amposta - Casa López i Soler o Casa del Notari
Amposta - Casa López i Soler o Casa del Notari
Amposta - Casa López i Soler o Casa del Notari
Amposta - Casa López i Soler o Casa del Notari

Amposta - Casa Masià, Banc Central
Amposta - Casa Masià, Banc Central
Amposta - Casa Masià, Banc Central
Amposta - Casa Masià, Banc Central

La casa Masià és també coneguda  com el Banc Central per haver-s’hi establert a la part baixa de l’edifici les oficines d’aquesta entitat bancària. Es tracta d’un bloc d’habitatges on la simetria dels seus elements és una de les característiques més destacades.
Amposta - Casa Masià, Banc Central
Amposta - Casa Masià, Banc Central
Amposta - Casa Masià, Banc Central
Amposta - Casa Masià, Banc Central

L’altre element a destacar són els miradors o tribunes que ocupen el primer i segon pis, de planta quasi en hexàgon irregular. Aquests miradors, que presenten un entramat de fusta i una ornamentació de rajoles amb franges blaves i blanques, delimiten una zona central que té quatre balcons (dos per pis), amb un trencaaigües  corb que delimita unes zones amb esgrafiats de motius vegetals. Remata l'edifici, una gran cornisa amb modillons esculpits i que connecta amb la façana per mitjà d'una franja horitzontal amb esgrafiats.
Amposta - Casa Masià, Banc Central
Amposta - Casa Masià, Banc Central
Amposta - Casa Masià, Banc Central
Amposta - Casa Masià, Banc Central

Amposta - Casa Morales-Talarn
Amposta - Casa Morales-Talarn
Amposta - Casa Morales-Talarn
Amposta - Casa Morales-Talarn

La casa Morales-Talarn és el resultat d’ajuntar dues cases pairals pel xamfrà recobertes de nombrosos elements ornamentals de fabricació tortosina, conservats especialment als dos pisos superiors i distribuïts en franges verticals delimitades per pilastres de secció rectangular amb grans basaments i capitells semi compostos sostingudes per grans mènsules amb formes de tors. humà.
Amposta - Casa Morales-Talarn
Amposta - Casa Morales-Talarn
Amposta - Casa Morales-Talarn
Amposta - Casa Morales-Talarn

Cal destacar els balcons, dos d'ells amb mènsules de motius vegetals, de barana d'obra i de ferro i amb porta coronada per una motllura corba amb motius vegetals esculpits. Al segon pis hi ha una finestra, tamb coronament corb centrat per un cap de noia jove. Sota la cornisa hi ha una franja d'esgrafiats i mènsules. Al terrat trobem una barana de pedra amb elements circulars. Finalment destacar el coronament de línies corbes del xamfrà.
Amposta - Casa Carrer Sant Joan
Amposta - Casa Carrer Sant Joan
Amposta - Casa Palau-Fàbregas, antiga casa del Francès
Amposta - Casa Palau-Fàbregas, antiga casa del Francès

També podríem destacar la casa Panisello del carrer Sant Joan de característiques eclèctiques, construïda pels mateixos propietaris de la casa Adell i la casa Palau-Fàbregas o antiga casa del Francès,a cavall entre el modernisme i el noucentisme. Sembla ser que primer es va construir la planta baixa, on hi havia a una botiga i l'estatge dels propietaris i posteriorment es van construir els dos pisos superiors i l'escala. Cal destacar el magnífic esgrafiat al llarg de tota la superfície dels dos pisos, amb motius de caràcter vegetal i garlandes.

 


 

Població: Amposta

Fires, Festes i Activitats

Visita els Pobles i Ciutats de Catalunya

Omple almenys un camp, la resta els pots deixar buits
Amposta - Ajuntament
Vols rebre els nostres butlletins
Facebook Festacatalunya
Instagram
Municipis senyalitzats amb QR. Visita autoguiada
A cau d�orella
amic, mitjans d�informació i comunicació OJD 
Festacatalunya · Tel. 938046359
Contactar · crèdits · avís legal · Mapa Web